Mączka wapienna

Mączka wapienna powstaje w procesie mielenia i suszenia wyselekcjonowanego kamienia wapiennego. Głównym składnikiem gotowego surowca jest węglan wapnia (CaCO3).

Mączka wapienna stosowana jest:

♦w hutnictwie wyrobu szkła

♦tworzyw sztucznych,

♦gotowych mieszanek murarskich i tynkarskich,

♦klejów i fug,

♦mas uszczelniających,

♦w instalacjach odsiarczania spalin,

♦w budownictwie drogowym jako jeden ze składników mas mineralno-asfaltowych.

Radlader und LKW in einem Kieswerk - abbau von Sand und Kies fr die Bauindustrie

11

Kontakt

Gwda Mała 15, 78-400 Szczecinek
94 375 71 92
94 375 71 28
67 216 02 91
[email protected]com